Mata e Grifone

(integrazione ante litteram)

Facci tinciuta comu nu cabbuni,
Niri i capiddi, niru lu cavaddu,
Armatu cu na mazza e nu spaduni,
Chinu di boria comu fussi ‘n jaddu.

Iddu sinn’ja cu li so cumpari
Tirrori ‘nta la genti sparpagghiannu,
Quannu da na casa di Cammari
Sintiu nu ciauru chi ci misi affannu.

“Fimmina bedda dunami ‘n po’‘ntisa,
chi è stu ciauru chi mi sta arricriannu?”
Ci arrispunniu a tappu a missinisa:
“E’ piscistoccu a ghiotta, tutt’u sannu!

Si tu di sta bontà ni voi manciari
Nun fari chiù a Missina nuddu dannu.
Si pi mugghiera appoi mi voi pigghiari
Tu sai c’affari tuttu comu e quannu.”

Bivennu vinu, si ‘nni manciò ‘n tianu
Finiu i ’mmazzari e addivintò cristianu.

Italo Rappazzo